Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2018, Chùa Đại Bi tại thành phố Plano đã tổ chức Trại Hè: “Dallas Summer Retreat for Young 2018”, dành cho các em thanh…

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Chùa Đại Bi tại thành phố Plano đã tổ chức Khóa tu Mùa Hè 10 ngày dành cho các bạn trẻ. Khóa tu đã…