Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy Y Tam Bảo Là Gì: Có nhiều người đi chùa bảo rằng gia đình họ…

CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT HT.Thích Trí Quảng Mùa Vu lan lại trở về, gợi nhắc chúng ta nhớ đến tình thương vô bờ bến của cha mẹ đã dành cho mình. Và đối với người Việt Nam, hiếu thảo là truyền…