DANH MỤC KHÁC Danh Mục Khác Hình ảnh Hình Phật, Bồ Tát Sinh hoạt

Chùm ảnh đẹp kính mừng ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 2024

be 1

Capture.PNG1

p10

BUDA 2

art 4

BUDA 11S32

bu 7

S37

b35

b3

p12

Capture1

S2024
Phật về mở cửa vô minh
Khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh
Phật về cho đất thêm lành
Cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông
Phật về con cá ra sông
Chim về tổ ấm, mát đồng lúa non
Phật về an trú trong lòng
Tham si sân hận, không còn chỗ sanh
Phật về cho hết chiến tranh
Hoa sen nở khắp, đất lành năm châu
Phật về vui hết khổ đau
Đông Tây gần lại, tình sâu đạo mầu
Phật về thế giới hoan ca
Sông dài núi biếc, ấy nguồn cội ta
Phật về tươi sáng muôn nhà
Vui câu niệm Phật, thoát vòng tử sinh

Thơ của Quảng Từ Vân

chap tay

Post Comment