Lớp Việt Ngữ/ Phật Pháp Sinh hoạt

Các Em lớp Phật Pháp Tô Màu Tranh Đức Phật Nghệ Thuật – Mừng Xuân Kỷ Hợi (4 Feb, 2019)

IMG_8316

IMG_8297

h 2

h 1

IMG_8311

IMG_8309

IMG_8307

IMG_8306

IMG_8301

IMG_8300 IMG_8299 IMG_8298

IMG_8310

IMG_8308

IMG_8305 IMG_8304 IMG_8303 IMG_8302

Post Comment