THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa Đại Bi (Plano, TX) đã và đang thực hiện việc Tụng Kinh ONLINE (trực tuyến) qua ứng dụng ZOOM. Quý…