THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa Đại Bi (Plano, TX) đã và đang thực hiện việc Tụng Kinh ONLINE (trực tuyến) qua ứng dụng ZOOM. Quý…

Thông báo: Khai Giảng Lớp Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020 Nam Mô A Di Đà Phật! Trường Việt Ngữ Chùa Đại Bi sẽ khai giảng khoá học mới  2019-2020 vào…