Chúng con xin chấp tay thầm khấn nguyện: Nhân dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng được nhiều sức…