Hình ảnh Hình Chùa Đại Bi Lớp Việt Ngữ/ Phật Pháp Sinh hoạt

Lớp Phật Pháp căn bản/ Basic Buddhist class (Sunday, June 10, 2018)

 

Sáng Chủ Nhật hàng tuần, tại Chùa Đại Bi có lớp học Phật Pháp căn bản dành cho các bé và các em Phật tử trẻ, do Thầy Thích Thiện Đức và chú Thích Thiện Trí hướng dẫn.

Lớp Phật Pháp này mở ra không ngoài những mục đích:

-Giúp các bạn trẻ hiểu được căn bản của Đạo Phật, cũng như văn hóa truyền thống của người Việt.

-Biết cách thực tập lòng từ bi, thương người và vật.

-Biết áp dụng sự thiền tập và chánh niệm trong đời sống hằng ngày.

Trong các pháp, “bố thí Pháp là trên hết” (Kinh Pháp Cú) và đây cũng là điều mà chúng tôi nghĩ cần nên phát triển.

Basic Buddhist class is now open for youth and young Buddhists at Dai Bi Temple every Sunday. This class is taught by Ver. Thich Thien Duc and Ver. Thich Thien Tri.

Expected learning outcomes:

-Help the youth understand the basic principles of Buddhism and Vietnamese culture.

-Learn how to practice compassion, develop empathy for all beings.

-Know how to apply meditation techniques in daily life.

Among all of the teaching methods, “preaching Buddha method is above all”. This is the way we will follow and develop.

Ver. Thiện Đức

h 7

h 5

h 6

h 2h 3

h 9

h 8

 

la bo de

Post Comment