CÁC NGHI THỨC

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn…
500 DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

KINH DI GIÁO

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

Sinh hoạt

Chùm ảnh đẹp kính mừng ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 2024

Phật về mở cửa vô minh Khơi dòng suối mát…
Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2024

   
VĂN THỈNH CHUÔNG

Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc:…

VIDEO/AUDIO

Âm Nhạc

Bài Hát TẠ ƠN

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Bụt trong con sanh chưa?

Thầy hỏi con Con có thì giờ để thương…? Con giật mình Hai mắt con…