Phật Pháp

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh,…
BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập1)

CÁC NGHI THỨC

Nghi Thức Dược Sư Kinh Sám

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu…
Tiếng chuông Đại Hồng Chung

Phổ Am Thần Chú

Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới Tại Gia

Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn)

Sinh hoạt

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh…
Cảm Niệm Mùa Phật Đản

Thông báo: Tụng Kinh – Nghe Pháp ONLINE

THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa…

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thông báo: Tụng Kinh – Nghe Pháp ONLINE

THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa Đại Bi (Plano, TX) đã…

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…