CÁC NGHI THỨC

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung…
NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

TỤNG KINH: Ba Sự Quay Về Nương Tựa (Tăng Thân Làng Mai tụng)

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

Sinh hoạt

Phóng sự cộng đồng – Đại Lễ Vu Lan 2022 (Sun, Aug 14, 2022)

Chương Trình Sinh Hoạt Trong Tuần và Khóa Tu Trong Tháng – năm 2022

Chương trình sinh hoạt – CHÙA ĐẠI BI Tối Thứ…
Chương Trình Sinh Hoạt Trong Tuần và Khóa Tu Trong Tháng – năm 2021

Chương trình sinh hoạt – CHÙA ĐẠI BI Tối Thứ…

VIDEO/AUDIO

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…