CÁC NGHI THỨC

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung…
NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

TỤNG KINH: Ba Sự Quay Về Nương Tựa (Tăng Thân Làng Mai tụng)

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

Sinh hoạt

PSCD – Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại CHÙA ĐẠI BI

Thư Chúc Tết và Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Bài hát: Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Tiếng hát:…
Thiệp Chúc Xuân 2024

     

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thư Chúc Tết và Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Bài hát: Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Tiếng hát: Bích Phương)

Âm Nhạc

Bài Hát TẠ ƠN

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Bụt trong con sanh chưa?

Thầy hỏi con Con có thì giờ để thương…? Con giật mình Hai mắt con…