CÁC NGHI THỨC

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn…
500 DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

KINH DI GIÁO

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

Sinh hoạt

VĂN THỈNH CHUÔNG

Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc:…
PSCD – Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại CHÙA ĐẠI BI

Thư Chúc Tết và Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Bài hát: Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Tiếng hát:…

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thư Chúc Tết và Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Bài hát: Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Tiếng hát: Bích Phương)

Âm Nhạc

Bài Hát TẠ ƠN

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Bụt trong con sanh chưa?

Thầy hỏi con Con có thì giờ để thương…? Con giật mình Hai mắt con…