CÁC NGHI THỨC

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung…
NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

TỤNG KINH: Ba Sự Quay Về Nương Tựa (Tăng Thân Làng Mai tụng)

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

Sinh hoạt

Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát (Buddhist Celebration Dates) Tính…
Thư Mời Tham Dự Lớp Việt Ngữ (Oct 9, 2022)

Thư Mời Tết Trung Thu 2022 (Sep 10, 2022)

VIDEO/AUDIO

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…