Phật Pháp

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhứt

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhứt- Nam mô tát đa tha, tô già đa da…
Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

CÁC NGHI THỨC

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương…
THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM – Đệ Tứ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Tam

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhị

Sinh hoạt

Chương Trình Đón Xuân Nhâm Dần 2022

Lễ Chẩn Tế Cô Hồn (Sunday, Nov 28, 2021)

Hình ảnh buổi Lễ Chẩn Tế Cô Hồn tại CHùa…
PSCD – Lễ Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ (Sat, Nov 27, 2021)

VIDEO/AUDIO

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…