Tìm hiểu Công Đức, Phước Đức Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm Dẫn nhập Những phật tử nào thường đi chùa thì không có người nào mà không biết công đức…

TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ Dhammarakkhita Bhikkhu (Tỳ khưu Hộ Pháp) Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn, Bậc A-ra-hán, Bậc…

Hai Sự Cúng Dường Tối Thượng   Trong muôn vàn sự cúng dường, có hai sự cúng dường rất đơn sơ, bình dị nhưng đã đi vào lịch sử và…

Hãy Chia Sẻ Phước Lành Qua Sự Hiến Tặng Biên Soạn: Paul Carus Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Tiến Ánh sáng Phật Pháp khi được chia sẻ, sẽ không làm ánh…

  Công Đức Lễ Phật   Những ngày đầu xuân, có không ít người lên chùa dâng hương, lễ Phật, cầu nguyện một năm mới vạn sự hanh thông tốt…

  CÚNG DƯỜNG TAM BẢO Hòa thượng Thích Thanh Từ  I.- MỞ ĐỀ Thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công,…

Ý nghĩa của chữ “cho” (Trích trong “Vài lá Bồ Đề“ do Hội PGVNTP xuất bản năm 1974) Giá trị của cho đã không phải ở nơi đồ vật, tiền…

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ. 2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi…