Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc: Buổi sáng niệm: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối niệm: Nam mô A Di Đà…

Cách Đánh Chuông, Mõ, Trống… Cư Sĩ: Quảng Chánh Tâm Trong bài này chúng ta lần lượt chia sẽ về cách sử dụng chuông, mõ, khánh và trống trong các…