Lớp Việt Ngữ/ Phật Pháp Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Summer Retreat, July 10-20 at Dai Bi Temple

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Chùa Đại Bi tại thành phố Plano đã tổ chức Khóa tu Mùa Hè 10 ngày dành cho các bạn trẻ. Khóa tu đã tạo cho các em cơ hội để thực tập sống chung vui hòa hợp với nhau, có trách nhiệm đối với tự thân và những người xung quanh. Đặc biệt, khóa tu đã tạo nhân duyên để kết nối các em gần gũi hơn với ngôi Tam Bảo. Thời gian của bạn có hạn, cơ hội thì ít cho nên những người tu học Phật như chúng ta nên tạo cơ hội cho con em mình đến Chùa để học tập thêm những lời dạy của Đức Thế Tôn.
T. Thiện Đức
h 1
h 6
h 15
h 3
h 4
h 12
h 11
h 7
h 9
h 8
h 13
h 14
h 5
h 10
h 16
chu-tieu-0025

Post Comment