LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA  – HT Thích Minh Châu – MỤC LỤC [01 – 10] [11 – 20] [21 – 30] [31 – 37]  ———————————————————————————————- 1. Thái tử…

LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (Trích dẫn: Tạp A Hàm quyển 3 Kinh 1077 từ trang 661 đến 666.Tăng Nhất A Hàm quyển 1 từ trang 460 đến…