Chúng con xin chấp tay thầm khấn nguyện: Nhân dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng được nhiều sức…

Tìm hiểu Công Đức, Phước Đức Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm Dẫn nhập Những phật tử nào thường đi chùa thì không có người nào mà không biết công đức…