Chương Trình Sinh Hoạt CHÙA ĐẠI BI Năm 2018 THÁNG 1 Thứ Hai, ngày 01/01/2018 (15 tháng 11 năm Mậu Tuất): Khóa Trì Tụng THẦN CHÚ ĐẠI BI (108 biến) THÁNG…

Chương Trình Sinh Hoạt CHÙA ĐẠI BI Năm 2017 THÁNG 3 Thứ Bảy ngày 04/03/2017 (07 tháng 2 năm Đinh Dậu): Khóa Tu Bát quan Trai THÁNG 5 Chủ Nhật ngày 14/05/2017 (19…