HOA SEN TRONG BIỂN LỬA Nhất Hạnh Hội Phật Tử Việt Kiều Hải Ngoại Paris xuất bản 1967 Lời tựa Chương 01: Nền tảng thực hiện Chương 02: Đối diện (I) Chương…

BỐN MƯƠI BA CÔNG ÁN CỦA TRẦN THÁI TÔNG Thiền Sư:  Thích Nhất Hạnh dịch Công Phu Khóa Hư Cử Niêm Tụng Trần Thái Tông là vị vua đầu của…

PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TÂY TẠNG  BUDDHISM IN THE TIBETTAN TRADITION Nguyên tác: Geshe Kelsang Gyatso  Dịch Giả: Thích Nữ Trí Hải GIỚI THIỆU  Một sự trình bày rõ ràng…