Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc: Buổi sáng niệm: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối niệm: Nam mô A Di Đà…

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa Quý Phật tử thân mến, Mùa Hạ năm 2023, Chùa Đại Bi sẽ khai Tụng Kinh Bái Sám…