VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM VÀ TRIẾT HỌC THẾ GIỚI Tái bản lần thứ nhất 2544-2000 HƯỚNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT Nguyên Tác: THE WAY TO FREEDOM Tác giả:…

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI) Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Nguyên tác: TRANSFORMING THE MIND (Teaching on Generating Compassion) Anh Ngữ: Geshe Thupten Jinpa Việt…

Phật Lý Căn Bản Cố HT. Thích Huyền Vi Biên soạn ————————————————————————————————— LỜI NÓI ĐẦU Thế nào gọi là Phật Lý Căn Bản? – Giáo lý chính yếu của Phật giáo,…

Vô Thường – Vô Ngã  Phàm là con người thì ai ai cũng có nhiều tham vọng. Những tham vọng này đã gắn bó chặt chẻ trong tâm ta để…