VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM VÀ TRIẾT HỌC THẾ GIỚI Tái bản lần thứ nhất 2544-2000 HƯỚNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT Nguyên Tác: THE WAY TO FREEDOM Tác giả:…

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI) Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Nguyên tác: TRANSFORMING THE MIND (Teaching on Generating Compassion) Anh Ngữ: Geshe Thupten Jinpa Việt…

Phật Lý Căn Bản Cố HT. Thích Huyền Vi Biên soạn ————————————————————————————————— LỜI NÓI ĐẦU Thế nào gọi là Phật Lý Căn Bản? – Giáo lý chính yếu của Phật giáo,…

Vô Thường – Vô Ngã  Phàm là con người thì ai ai cũng có nhiều tham vọng. Những tham vọng này đã gắn bó chặt chẻ trong tâm ta để…

CHỮ “KHÔNG” TRONG BÀI KINH BÁT NHÃ H.T THÍCH THANH TỪ Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo. Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di…

Đường Đến An Bình Thật Sự (1) Trích từ bài The Four Seals in Buddhism của quyển Many Ways to Nirvana Điều đặc biệt đối với Phật Giáo là Đức…

Bốn Chân Lý Cao Quý   Giải thoát có nghĩa là tự do khỏi những xiềng xích, và những gì trói buộc chúng sanh với cõi luân hồi là nghiệp…