THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa Đại Bi (Plano, TX) đã và đang thực hiện việc Tụng Kinh ONLINE (trực tuyến) qua ứng dụng ZOOM. Quý…

Thư Mời Tết Trung Thu năm 2019 Nam Mô A Di Đà Phật       Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống của người Việt Nam, đã được…

Thông báo: Khai Giảng Lớp Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020 Nam Mô A Di Đà Phật! Trường Việt Ngữ Chùa Đại Bi sẽ khai giảng khoá học mới  2019-2020 vào…