Lớp Việt Ngữ/ Phật Pháp Sinh hoạt

Sinh hoạt Lớp Việt Ngữ – Sun, 10/20/2019

Sau đây là một vài hình ảnh sinh hoạt lớp Việt Ngữ tại Chùa Đại Bi, Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019.IMG_0896IMG_0898 IMG_0894 IMG_0893 IMG_0892 IMG_0891

1466044122_1

Post Comment