Thư Mời Tết Trung Thu năm 2019 Nam Mô A Di Đà Phật       Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống của người Việt Nam, đã được…

Thông báo: Khai Giảng Lớp Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020 Nam Mô A Di Đà Phật! Trường Việt Ngữ Chùa Đại Bi sẽ khai giảng khoá học mới  2019-2020 vào…