Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Trích đoạn Lễ Tưởng Niệm Ân Sư, Lễ Tưởng Niệm HT. Thích Tuệ Sỹ – Ngày 26 Tháng 11 Năm 2023

Post Comment