CÁC NGHI THỨC

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương…
Nhạc Phật Đản – Mừng Phật Ra Đời I Đặng Anh Tuấn

Đại Lễ Phật Đản – PL. 2565 tại Chùa Đại Bi

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM – Đệ Tứ

Sinh hoạt

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN…
Nhạc Phật Đản – Mừng Phật Ra Đời I Đặng Anh Tuấn

Đại Lễ Phật Đản – PL. 2565 tại Chùa Đại Bi

Trưa Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày…

VIDEO/AUDIO

Giới thiệu

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa…

Thông báo

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa…

Âm Nhạc

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa…

Nghệ Thuật Sống

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa…

Văn học

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa…