Phật Pháp

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh,…
BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập1)

CÁC NGHI THỨC

Nghi Thức Dược Sư Kinh Sám

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu…
Tiếng chuông Đại Hồng Chung

Phổ Am Thần Chú

Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới Tại Gia

Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn)

Sinh hoạt

Thông báo: Chương Trình Đón Xuân Canh Tý 2020

THƯ MỜI XUÂN CANH TÝ 2020 Nam Mô Bổn Sư…
Tiệc Chay Gây Quỹ Hoàn Thành Parking Lots Chùa Đại Bi (Chủ nhật, 8 Dec, 2019 @ 6:00PM)

Thư Mời Rằm Hạ Nguyên

VIDEO/AUDIO

Thông báo

Thông báo: Chương Trình Đón Xuân Canh Tý 2020

THƯ MỜI XUÂN CANH TÝ 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…