CÁC NGHI THỨC

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm Tân Sửu,Chùa Đại Bi, tại thành phố Plano, Texas đã…
Thông báo: Đại Lễ Vu Lan 2021

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

Nhạc Phật Đản – Mừng Phật Ra Đời I Đặng Anh Tuấn

Đại Lễ Phật Đản – PL. 2565 tại Chùa Đại Bi

Sinh hoạt

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm…
Thông báo: Đại Lễ Vu Lan 2021

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN…

VIDEO/AUDIO

Giới thiệu

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm…

Thông báo

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm…

Âm Nhạc

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm…

Nghệ Thuật Sống

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm…

Văn học

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày Rằm tháng 7 năm…