CÁC NGHI THỨC

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp ở hầu khắp các nơi trên…
Cảm Niệm Mùa Phật Đản

Thông báo: Tụng Kinh – Nghe Pháp ONLINE

Chương Trình Sinh Hoạt Trong Tuần và Khóa Tu Trong Tháng – năm 2020

Thông báo: Dai Bi Temple will be closed temporarily (Covid -19)

Sinh hoạt

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh…
Cảm Niệm Mùa Phật Đản

Thông báo: Tụng Kinh – Nghe Pháp ONLINE

THÔNG BÁO  Nam Mô A Di Đà Phật   Chùa…

VIDEO/AUDIO

Giới thiệu

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến…

Thông báo

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến…

Âm Nhạc

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến…

Nghệ Thuật Sống

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến…

Văn học

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2564 – DL. 2020, tại Chùa Đại Bi

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 lại về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến…