Phật Pháp

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhứt

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhứt- Nam mô tát đa tha, tô già đa da…
Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

BÁT CHÁNH ĐẠO

Oai Nghi Của Một Người Phật Tử

Ba Pháp Ấn

CÁC NGHI THỨC

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương…
THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM – Đệ Tứ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Tam

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhị

Sinh hoạt

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm…
Thông báo: Đại Lễ Vu Lan 2021

Đại Lễ Phật Đản – PL. 2565 tại Chùa Đại Bi

Trưa Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày…

VIDEO/AUDIO

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo

Tìm Hiểu về Quy Y Tam Bảo Cư sĩ: Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Quy…