Sinh hoạt Thông báo

Thông Báo: Lễ Cúng Rằm Hạ Nguyên (11/18/2018)

Kính Mời Rằm Hạ Nguyên 2018
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
     Kính thưa quí Phật Tử,
     Rằm Hạ Nguyên Tháng Mười là một ngày Lễ truyền thống mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt, là dịp cho những người con biết hướng vọng tri niệm, thâm tạ ân đức che chở của hồn thiêng sông núi và Ông Bà Tổ Tiên đã gia hộ cho chúng ta được bình an thịnh vượng trong cuộc sống.
     Đạo Phật là đạo Hiếu và hạnh Phật cũng là hạnh hiếu, tinh thần tri ân báo ân của người con Phật không gì bằng đem công hạnh tu tập của mình hồi hướng nguyện cầu cho Ông Bà Cha Mẹ hiện đời thì được phước báo bình an, ba nghiệp thanh tịnh. Cha mẹ quá cố và Cửu Huyền Thất Tổ thì được siêu sanh về miền tịnh cảnh.  
     Với ý nghĩa tri ân báo ân, Chùa Đại Bi sẽ tổ chức Lễ Cúng Rằm Hạ Nguyên vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018. Trên tinh thần đạo tràng hằng tuần, mỗi cá nhân đều hoan hỷ phát nguyện tu tập, quí Thầy có khai kinh trong tuần tụng 3 cuốn Thuỷ Sám, từ thứ Tư đến thứ Sáu (14/11 – 16/11).
* Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018:
– 7:00 sáng tụng Kinh Địa Tạng cuốn 1
– 7:00 chiều tụng Kinh Địa Tang cuốn 2.
*Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018:
– 10:00 sáng Tụng Kinh Địa Tạng cuốn 3 và Hoàn Kinh. 
– 12:00 trưa cầu siêu và hiệp cúng tổng chư Hương ký tự tại Chùa . 
– 13:30 chiều cúng Thí Thực.
     Quí Vị có thể về Chùa để ghi sớ Cầu siêu rằm Hạ Nguyên trong ngày 17 tháng 11 năm 2018 và ngày 18/11/2018. 
     Kính mời quí Phật Tử xa gần sắp xếp thì giờ quý báu về Chùa tham dự Lễ Rằm Hạ Nguyên để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đều được âm siêu dương thái. Kính Chúc Quý Vị và Gia Quyến Thân Tâm Lạc và Vạn Sự Kiết Tường.
Trân Trọng Kính Mời,
Tỳ Kheo: Thích Giải Ngộ.

Post Comment