Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Đại Lễ Cầu Siêu Chư Hương Linh và Lễ Chung Thất (Cầu Siêu Bạc Độ Thuyết Pháp Độ Linh, ngày 28/04/2023)

Hình ảnh Đại Lễ Cầu Siêu Chư Hương Linh và Lễ Chung Thất – HL Lê Thanh Nhàn, PD Quảng Tâm ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Chùa Đại Bi.

Quang lâm chứng minh: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa và Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tiểu bang Texas. Sám Chủ: Thượng Tọa Thích Giải Minh

Chụp hình: Phật tử Minh Quân

Post by AdminCS 1

CS16 CS14 CS12 CS10 CS9 CS8 CS7 CS6 CS5 CS4 CS3 CS2

Post Comment