Lịch sử Phật giáo Tây Tạng Tác giả : Pháp sư Thánh Nghiêm – Thích Tâm Trí dịch Nhà xuất bản : Mục lục • Lời Nói Đầu • Chương I: Lịch…

Thiền Sư Tăng Hội Tác giả : Nhất Hạnh Nhà xuất bản : An Tiêm ***** Mục lục • Lời mở đầu • Khởi nguyên của Đạo Bụt Việt Nam • Thiền học…

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam HT Thích Thiện Hoa (Từ Lúc Mới Du Nhập Ðến Hết Ðời Nhà Lý) A.-Mở Ðề Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung…

Lịch sử Phật giáo Trung Hoa HT. Thích Thiện Hoa A. MỞ ĐỀ Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cái của đạo Phật ở Ấn…

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ HT. Thích Thiện Hoa A.-MỞ ĐỀ Khao-khát cái tuyệt-đối, khinh-thường cái cái trương-đối; mong cầu cái vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng-bỏ cái biến-chuyển vô-thường, người Viêt-Nam…