DANH MỤC KHÁC Danh Mục Khác Hình ảnh Hình Chùa Đại Bi

Bộ Hình Đẹp Về Cha Mẹ

h4

h8

h6

h7

h5

vlm

vlb

Chúng con xin chấp tay thầm khấn nguyện:

Nhân dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng được nhiều sức khỏe, phước trí nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu, thành tựu mọi Phật sự để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học.

Nguyện cầu hồng ân của mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ tát, Chư Hiền Thánh tăng từ bi gia hộ độ trì cho Ông Bà, Cha Mẹ của chúng con hiện đời và Cha Mẹ khắp nơi trên thế giới…được bình an mạnh khỏe, và hết lòng tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo. Còn Ông Bà Cha Mẹ quá cố của chúng con thì được siêu sanh về cảnh giới cực lạc an vui. Và nguyện cho trên cuộc đời này mỗi người con, người cháu mãi luôn là những bông hoa hiếu hạnh để dâng tặng lên Ông Bà, Cha Mẹ, nhân mỗi độ Vu Lan về.

Kính gởi đến quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe, hưởng một mùa Vu Lan nhiều an lạc và hạnh phúc.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

BBT

Post by Admin

chaptay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment