Một buổi sáng đẹp trời Thỏ đang nhởn nhơ đuổi bướm hái hoa thì gặp một anh Rùa đang chậm chạp từ xa đi lại. Thấy Rùa, Thỏ liền chê:…