Sách hay Phật Giáo Văn học

Đường Xưa Mây Trắng

Theo Gót Chân Bụt

ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG

Thích Nhất Hạnh

Lá Bối Xuất Bản lần 2, 1992, San Jose, California, USA
duongxuamaytrang-bia

Trong bóng me im mát vị khất sĩ Svastika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực tập như thế một cách chăm chú. Đó đây trong tu viện Trúc Lâm, hàng trăm vị khất sĩ cũng đang ngồi thực tập thiền quán, hoặc trong bóng tre, hoặc tron những chiếc am lá nhỏ đựng rải rác khắp nơi trong tu viện, xen lẫn giữa những bụi tre xanh tươi và khỏe mạnh.

Post Comment