Sinh hoạt Thông báo Thông báo

Thông báo: Dai Bi Temple will be closed temporarily (Covid -19)

THÔNG BÁO

Nam Mô A Di Đà Phật

     Kính Thưa quí Đồng Hương Phât Tử,

     Để đáp ứng lời kêu gọi của các giới lãnh đạo chức trách sức khoẻ và an ninh xã hội Hoa Kỳ trong khi dịch bịnh Coronavirus đang lây khắp nước Mỹ, Chùa Đại Bi sẽ tạm thời đóng cửa.

     Bắt đầu từ ngày 15/3/2020 Chùa sẽ ngưng tất cả các sinh hoạt public cho đến thời điểm nào được an toàn Chùa sẽ có thông báo chương trình sinh hoạt trở lại sau.

     Kính chúc quí vị luôn được sức khỏe, an toàn, tinh tấn tu tập tại nhà, an vui và hạnh phúc.

Nay Kính Thông Báo,

Chùa Đại Bi

Tỳ Kheo: Thích Giải Ngộ

 

Namo Amitabha Buddha

Dear Buddhist Fellowships,

In response to the call from the U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) during the Coronavirus epidemic is spreading throughout the United States, Dai Bi Temple will be closed temporarily.

Dai Bi Temple will suspend all services and activities at the temple on March 15, 2020 until further notice.

We wish you will always be healthy, safe, diligent in practicing at home, peaceful and happy.

Sincerely,

Dai Bi Temple

Rev. Thich Giai Ngo

chaptay

Post Comment