Phật Sự Chùa Đại Bi Sinh hoạt

Lễ Chẩn Tế Cô Hồn (Sunday, Nov 28, 2021)

Hình ảnh buổi Lễ Chẩn Tế Cô Hồn tại CHùa Đại Bi vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2021.

H1

H2

H5

H3

H6

H7

H8

H16

c7

c5 c4 c3 c2 c1

c6

H22

Post Comment