Hình ảnh Hình Chùa Đại Bi Phật Sự Chùa Đại Bi

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 – 5/21/2017

IMG_20170521_120037503

IMG_20170521_120051294

DSCN6947

Dẫn chương trình Đại Lễ: Thầy Thích Pháp Lạc

daibi 19

Hòa Thượng Thích Trí Hoằng thuyết pháp – 

chon 32

chon 1

dai le 4

Thành kính cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng – 

chon 2

dai le 6

chon 3

chon 4

chon 13

chon 11

chon 5

Thành kính dâng lên những bông hoa thơm ngát cúng dường Đấng Từ Phụ – 

daibi 10

chon 17

daibi 11

chon 6

Cung thỉnh Tỳ Kheo Thích Giải Ngộ – Trụ trì Chùa Đại Bi lên đọc diễn văn Phật Đản –

daibi 12

chon 7

chon 8

Thành kính dâng lên bài hát: “Trăng Tròn Tháng Tư” cúng dường Đấng Từ Phụ – 

daibi 14

PD 12

Hồi chuông trống Bát Nhã

chon 15

them 1

 

Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể Đạo Tràng Chùa Đại Bi trang nghiêm hướng lên chánh điện tụng “Nghi thức Lễ Phật Đản”

chon 20

daibi 16

chon 19

chon 21

chon 23

PD 11

 

PD 7

PD 6

Đại diện Ban tổ chức Chùa Đại Bi đọc lời cảm tạ

PD 2

them 5

Lễ Tắm Phật

daibi 20

chon 24

daibi 22

 

PD 5

 

daibi 23

PD 9

chon 27

chon 31

Văn nghệ mừng Phật Đản Sanh & Cơm chay thân mật

IMG_20170521_135546875

chon 26

am thuc 4

DSCN6984

am thuc 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment