Thông báo: Khai Giảng Lớp Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020 Nam Mô A Di Đà Phật! Trường Việt Ngữ Chùa Đại Bi sẽ khai giảng khoá học mới  2019-2020 vào…