COMPASSION BUDDHIST TEMPLE CHÙA ĐẠI BI 3720 E. 14th Street, Plano, TX 75074. Phone: 469.573.5782  –  Website: www.daibitemple.org      Thư Phật Đản Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu…

Thư Mời NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, Thái Tử Tất  Đạt Đa đản sanh, một bậc vĩ nhân xuất…

Chương Trình Sinh Hoạt CHÙA ĐẠI BI Năm 2017 THÁNG 3 Thứ Bảy ngày 04/03/2017 (07 tháng 2 năm Đinh Dậu): Khóa Tu Bát quan Trai THÁNG 5 Chủ Nhật ngày 14/05/2017 (19…