NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh   Phần tinh-ba nhất của con người là tư-tưởng. Con người có thể tự-hào rằng mình hơn vạn-vật…

BẢN ĐỒ TU PHẬT Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Hương Đạo xuất bản, in lần thứ ba, 1969 Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành 1990 Lời…

Phật Học Phổ Thông quyển 3 Tác giả : Hòa thượng Thích Thiện Hoa Nhà xuất bản : Danh sách các phầnKhóa IX. LỜI NÓI ĐẦUBÀI THỨ NHỨT. LUẬN ĐẠI…

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 2 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Danh sách các phần Khóa V: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO BÀI THỨ 1: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO…

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA     Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Danh sách các phần Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO LỜI…

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 Danh sách các phầnMục LụcLời Đầu Sách01- Đạo Phật02-Tam Qui03-Ngũ Giới04-Đi Lễ Chùa05-Sám Hối06-Cúng Dường Tam Bảo07-Phật Giáo…

Quy y Tam Bảo HT. Thích Thiện Hoa (Trích từ Phật Học Phổ Thông) ******************** Quy là trở về; Y là nương tựa, Quy Y là trở về nương tựa…

Phân Biệt Chánh Tà (Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tà tư, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1998, tr.357) Để phân biệt thiện ác, chánh tà…

Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo Bhikkhu Dhammika – Bình Anson lược dịch ************************ Phật Giáo giải thích mục đích của đời sống, giải thích hiện tượng bất công và…